Доступна іпотека 7%

Строк кредитувід 1 до 20 років
Процентна ставкаКомпенсаційна процентна ставка 7% (єдиний розмір)
Програма реалізується Урядом України за ініціативи
Президента України через Фонд розвитку підприємництва

умови кредитування

Строк кредиту
від 1 до 20 років
Максимальна сума кредиту
не більш ніж 85% вартості нормативної* площі предмета іпотеки, але не більше 2 000 000 гривень
Максимальна вартість предмета іпотеки
2 500 000 гривень
Власний внесок
від 15% від вартості предмета іпотеки
Компенсаційна процентна ставка, що сплачується Позичальником
7%
Реальна процентна ставка (загальні витрати за кредитом)
9,02%
Спосіб погашення
рівними частинами
Разова комісія за надання кредиту
0,5% від суми кредиту
*Нормативна площа предмету іпотеки
 • 50 кв. м загальної площі предмета іпотеки на одинокого громадянина чи сім’ю з двох осіб
 • 20 кв. м – на кожного наступного члена сім’ї

Загальна площа предмету іпотеки не може перевищувати нормативну площу предмета іпотеки більш як на 20%. Вартість загальної площі предмета іпотеки, яка перевищує нормативну площу сплачується Позичальником за рахунок власних коштів.

Предмет іпотеки
 • квартири в багатоквартирному будинку
 • індивідуальні житлові будинки разом з земельною ділянкою, на якій розташовані такі житлові будинки

  Введені в експлуатацію з 01.01.2018 року
Вимоги до Позичальника
 • Резиденти України, віком від 18 років, які мають на меті придбання першого об’єкта житлової нерухомості або майнових прав на такий об’єкт нерухомості, а також поліпшення житлових умов, якщо площа об’єкта житлової нерухомості не перевищує нормативної площі
 • Вік позичальника на дату закінчення строку іпотечного кредиту не має перевищувати 70 років (включно).
Базова процентна ставка (БПС) у разі порушення Позичальником умов Договору / Програми

UIRD 12М + 4,5%
Детальніше

"UIRD 12M" - Індекс UIRD на строк 12 місяців, що діє на дату надання консультації/укладання відповідного договору про споживчий кредит та відповідну дату перегляду розміру БПС

Для розрахунку БПС застосовуєтьс Індекс UIRD на строк 12 місяців, який розрахований і оприлюднений станом на 2 число календарного місяця, який передається календарному місяцю, в якому надається консультації/укладається відповідний договір про споживчий кредит.

У разі, якщо таке 2 число є вихідним та/або святковим, та/або неробочим днем, застосовується значення UIRD 12M, встановлене станом на останній робочий день що передує такому 2 числу.

"4,5%" - маржа за кредитом, що залишається незмінною протягом всього терміну дії договору про споживчий кредит

додаткові витрати клієнта пов’язані з оформленням кредиту:
 • за переказ коштів на рахунок продавця: 750 грн.
 • за відкриття рахунку: 100 грн.
Важливо!
Позичальник та члени його сім’ї можуть скористатись правом на отримання державної підтримки тільки за одним іпотечним кредитом.
отримати консультацію

як скористатись

 • перевірте чи відповідаєте ви умовам та критеріям Програми bdf.gov.ua
 • подайте в банк заявку на участь у Програмі разом з іншими необхідними документами
 • отримайте іпотечний кредит

документи для отримання кредиту

 • заява на участь у Програмі
 • згода на обробку персональних даних
 • заява про неотримання фізичною особою та членами її сім’ї державної підтримки в рамках Програми здешевлення вартості іпотечних кредитів «Доступна іпотека 7%»
 • паспорт громадянина України
 • документ щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податку
 • довідка про реєстрацію місця проживання Позичальника та членів його сім’ї
 • копія свідоцтва про шлюб (за наявності)
 • копія свідоцтва про народження дитини/дітей (за наявності)
 • документ про отримані доходи та утримання з них за останні 6 місяців
 • інші документи (після консультації в банку)

Кредитний калькулятор

15
85

погашення

Додаткові платежі за кредитом

Результати розрахунку

Щомісячний платіж 1 813
Додаткові платежі за кредитом
 • комісія за надання кредиту, разово

  0 грн
 • Загальні витрати
  за кредитом
  172 172 грн
 • Загальна вартість
  кредиту
  272 472 грн
 • Реальна річна процентна ставка 9.02%

Додаткова інформація

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредит
Договір про споживчий кредит
Перелік та вартість послуг третіх осіб

Позичальник може втратити право на отримання компенсації:

 • У разі надання недостовірної або недійсної інформації (у тому числі щодо відсутності чинних договорів з фінансування (інвестування) будівництва житлової нерухомості та/або майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості), що призвело до виплати коштів Компенсації на користь Позичальника, який не мав права на отримання такої Компенсації.

  Важливо! З дати виявлення Банком та/або Фондом факту надання Позичальником недостовірної або недійсної інформації, що призвело до виплати коштів Компенсації на користь Позичальника, який не мав права на отримання такої Компенсації, Позичальник, на виконання п. 29 Порядку, зобов’язаний повернути Фонду таку незаконно отриману ним Компенсацію.

 • У разі порушення більше ніж на 30 календарних днів зобов’язання за іпотечним кредитом щодо своєчасного повернення кредиту або його частини та/або щодо своєчасної сплати Позичальником частини нарахованих процентів у розмірі Компенсаційної процентної ставки. Сплата Компенсації процентів відновлюється у разі погашення Позичальником заборгованості за кредитом не більше ніж через 90 календарних днів з дня порушення зобов’язання або у разі здійснення Банком та Позичальником реструктуризації простроченої ним заборгованості.
 • У разі порушення зобов’язання за кредитом понад 90 календарних днів.

Потенційний позичальник має знати

Погашення кредиту здійснюється щомісяця, проценти нараховуються на залишок кредиту, сплачуються щомісяця рівними частинами. Позичальник повинен забезпечити поповнення поточного рахунку коштами у розмірі Компенсаційної ставки або Базової процентної ставки та тіло кредиту до 9 числа (включно) кожного місяця

Попередження

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання послуги з надання кредиту (крім надання пакета банківських послуг).

У разі невиконання клієнтом обов'язків за договором Банк, відповідно до умов укладеного договору та діючого законодавства, має право вимагати відшкодування завданих збитків у вигляді неустойки (штраф, пеня).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом

У клієнта є можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації

Замовлення зворотного дзвінка