Підтримка online
Помилка: Сервіс WebRTC не підтримується Шановний клієнт!
 не підтримується. Для того щоб скористатись сервісом, використовуйте один з підтримуваних браузерів, наведених в таблиці:
  MS Windows IOS MacOs Android
Chrome Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC підтримується
Firefox Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується
Opera Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується Сервіс WebRTC підтримується
Safari Сервіс WebRTC не підтримується Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC не підтримується
MS Edge Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується Сервіс WebRTC не підтримується Сервіс WebRTC не підтримується Сервіс WebRTC не підтримується
MS IE Сервіс WebRTC не підтримується Сервіс WebRTC не підтримується Сервіс WebRTC не підтримується Сервіс WebRTC не підтримується

Сервіс WebRTC підтримується підтримує

Сервіс WebRTC не підтримується не підтримує

Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується тимчасово не підтримує

Послуги депозитарної установи «До уваги акціонерів Акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ 00148429) Повідомлення про зміну порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства!» «До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» (код ЄДРПОУ 14312134) Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 27.04.2021р. річних Загальних зборів акціонерів Товариства!» «До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Концерн Стирол» (код ЄДРПОУ 05761614) Повідомляємо Вас про проведення 27.04.2021р. річних Загальних зборів акціонерів Товариства!» «До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» (код ЄДРПОУ14312134) Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 27.04.2021р. річних Загальних зборів акціонерів Товариства!» «До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 05476747) Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 27.04.2021р. річних Загальних зборів акціонерів Товариства!» «До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Ясинівський Коксохімічний завод» (код ЄДРПОУ 00191035) Повідомляємо Вас про проведення 27.04.2021р. річних Загальних зборів акціонерів Товариства!» «До уваги акціонерів акціонерного товариства «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432) Повідомляємо Вас про проведення 05.04.2021р. позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства!» «До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (код ЄДРПОУ 00039002) Повідомляємо Вас про проведення 29.04.2021р. Загальних зборів акціонерів Товариства!» «До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тутковський» (код ЄДРПОУ 01431334) Повідомляємо Вас про проведення 23.04.2021р. річних Загальних зборів акціонерів Товариства!» «До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» (код ЄДРПОУ 20602681) Повідомляємо Вас про проведення 23.04.2021р. річних Загальних зборів акціонерів Товариства!» До уваги акціонерів Акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 28.04.2021р. річних Загальних зборів акціонерів Товариства» «До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Спеціалізоване будівельне управління» код за ЕДРПОУ 00416350 Повідомляємо Вас що 08.04.2021р. о 10:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал №1), відбудуться річні Загальні збори акціонерів» «До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Електрозавод» код за ЕДРПОУ 00215108 Повідомляємо Вас що 14.04.2021р. о 9 годині 40 хв. за адресою: 50106 Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг вул. Електрозаводська, буд.1к зал засідань заводоуправління відбудуться річні Загальні збори акціонерів»

До уваги Депонентів які до 12.10.2013 р. уклали з АТ «Ощадбанк» Договір про відкриття рахунку в цінних паперах. 


У зв‘язку з набранням чинності 12.10.2013 р. Закону України «Про депозитарну систему України» та прийняттям НКЦПФР  Рішення від 06.08.2013 р. №1412 «Про затвердження вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах», виникла необхідність укласти з усіма депонентами Депозитарної установи додатковий договір до договору про відкриття рахунку в цінних паперах. 

У зв‘язку з цим, депонентам АТ «Ощадбанк» (які уклали Договір про відкриття рахунку у цінних паперах до 12.10.2013 р. та мають відкриті рахунки в цінних паперах), необхідно звернутись до відділу депозитарної діяльності для підписання вищезазначеного договору.

Додатковий договір до Договору про відкриття рахунку у цінних паперах є новою редакцією Договору про відкриття рахунку у цінних паперах і, ні в якому разі, не погіршує умови обслуговування існуючих Депонентів, а лише відображає вимоги чинного законодавства України. 

Більш детальну інформацію можна отримати, звернувшись до відділу депозитарної діяльності за телефоном: 044 426-43-86 або 044 426-86-33 


Для фізичних осіб


АТ «Ощадбанк» надає послуги зберігача цінних паперів. За дорученням клієнта банку (депонента) Ощадбанк (зберігач) відкриває та веде рахунки клієнтів у цінних паперах, зберігає їх. Протягом всього терміну дії відповідного договору банк  здійснює обслуговування операцій за цим рахунком

Клієнтам фахівці банку надають наступні інформаційні та консультаційні послуги:

 • щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів та іншу інформацію, необхідну клієнтові;
 • пов'язані з переміщенням цінних паперів, якщо ці послуги відповідно до чинного законодавства України можуть надаватися клієнтом;
 • передати Депозитарію повноваження, які надані клієнтом щодо занесення до реєстру власників іменних цінних паперів як номінального утримувача, у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Клієнтові протягом п‘яти днів після подання документів згідно чинного законодавства України відкривається в Ощадбанку рахунок у цінних паперах.

Банком здійснюється ведення рахунку у цінних паперах відповідно до порядку, у визначені терміни та строки, які можуть бути скорочені додатковими угодами.

Банк один раз на рік звітує перед клієнтом, надаючи йому без стягнення плати за усним або письмовим запитом:

 • виписку про стан рахунку у цінних паперах станом на останній робочий день звітного квартала;
 • виписку за операціями за рахунком у цінних паперах за попередній місячний період в останній робочий день звітного місяця;
 • виписку про стан рахунку у цінних паперах після виконання операції за рахунком;
 • інші виписки та/або інформаційні довідки, звіти згідно з Положенням про депозитарну діяльність

Ощадбанк чітко дотримується взятих на себе зобов'язань і випадку отримання від депозитарію реєстроутримувача або емітента інформації стосовно цінних паперів, які обліковуються на рахунку депонента у цінних паперах передає відповідну інформацію депоненту у термін не пізніш ніж 5 (п’ять) робочих днів.

АТ «Ощадбанк» не здійснює операцій з цінними паперами у випадку виявлення порушень вимог подання заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій зберігачем або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити чинному законодавству України.

Банк, діючи в інтересах клієнта не здійснюватиме жодних дій та не надасть жодної інформації щодо цінних паперів, що належать клієнтові або інформації щодонього без відповідних розпоряджень Депонента, крім випадків прямо передбачених законодавством України.

У разі висловлення бажання щодо закриття рахунку клієнт має подати письмову вимогу.

Клієнт на першу вимогу може отримувати від спеціалістів банку:

 • повну інформацію щодо цінних паперів, які йому належать;
 • письмово вимагати негайну відміну свого розпорядження, якщо воно ще не було виконане;
 • вносити свої пропозиції щодо укладання додаткових угод та надання інших послуг, які передбачені чинним законодавством.

До уваги  власників цінних паперів!

У зв’язку із введенням в дію Закону України «Про акціонерні товариства» всі акції, які випущені у документарній формі, обов’язково повинні бути переведені у бездокументарну (електронну) форму. При переведені випуску ЦП у бездокументарну форму реєстр акціонерів передається від реєстратора до зберігача ЦП. При цьому деякі записи можуть бути втрачені. Зберігача ЦП емітент обирає самостійно, і побажання акціонерів при цьому не враховуються.

Зберігач цінних паперів АТ «Ощадбанк»  готовий знерухомити Ваші акції вже сьогодні.

Контактні особи, телефони, e-mail

м. Київ:  

 • Мельник Сергій Федорович, начальник відділу депозитарної діяльності, e-mail -  melniksf@oschadbank.ua,  044-249-31-65;
 • Попов Володимир Сергійович, заст. начальника відділу депозитарної діяльності, e-mail - popovvs@oschadbank.ua, 044-426-43-86;
 • Бутько Віталіна Вадимівна, головний економіст відділу депозитарної діяльності, e-mail - butkovv@oschadbank.ua,  044-426-86-33, 044-426-43-86
 • Музика Світлана Володимирівна, головний економіст відділу депозитарної діяльності, e-mail - muzykasv@oschadbank.ua,  044-426-86-33,  044-426-43-86
 • Шпунтенко Олена Віталіївна, головний економіст відділу депозитарної діяльності, e-mail - shpuntenkoov@oschadbank.ua,  044-426-86-33, 044-426-43-86

Юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, буд. 12Г. 
Фактична адреса: 04205, м.Київ, пр.Оболонський, буд. 15.


Типові форми документів


Анкета рахунку у цінних паперах фізичної особи
Заява про відкриття рахунку у ЦП
Картка зразку підпису
Договір
Опитувальник клієнта фізичної особи
Тарифи для фізичних осіб


Для юридичних осіб


Відкриття рахунків у цінних паперах та обслуговування операцій з ними Зберігач АТ «Ощадбанк» надає юридичним особам усіх форм власності повний комплекс депозитарних послуг:

 • Відкриття рахунків у цінних паперах: 
  • для юридичних і фізичних осіб,
  • пайових і корпоративних інвестиційних фондів,
  • страхових компаній,
  • пенсійних фондів,
  • резидентів і нерезидентів безпосередньо та через керуючого рахунком;
 • Обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах
  • знерухомлення і матеріалізація,
  • зарахування і списання,
  • переказ і переміщення,
  • поставка цінних паперів проти платежу,
  • обмеження цінних паперів в обігу;
 • Зберігання всіх видів цінних паперів;
 • Обслуговування операцій емітента цінних паперів:
  • відкриття рахунків інвесторам,
  • розміщення випуску цінних паперів на рахунках; 
 • Послуги зберігача інститутів спільного інвестування:
  • зберігання цінних паперів,
  • обслуговування операцій з активами,
  • підтвердження звітності;
 • Інформаційне обслуговування: 
  • надання депонентам виписок, довідок та іншої інформації стосовно цінних паперів на рахунку,
  • моніторинг корпоративних дійукраїнських компаній,
  • підготовка облікових реєстрів.
АТ «Ощадбанк» надає послуги з обслуговування операцій як з корпоративними, так із державними цінними паперами.

Депонування цінних паперів у зберігача забезпечить Вам:

 • швидку і своєчасну поставку та одержання цінних паперів;  
 • оптимально просту процедуру перереєстрації прав власності на цінні папери; 
 • схоронність усіх видів цінних паперів (документарних і бездокументарних); 
 • зменшення ризиків непоставки або неодержання цінних паперів;  
 • швидкий і зручний спосіб застави цінних паперів при кредитуванні;  
 • інформування клієнтів та відображення на рахунках операцій емітента щодо випущених ним цінних паперах. 

Зберігач - АТ «Ощадбанк»  є клієнтом:

 • розрахунково-клірингового депозитарію – ПраТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»;  
 • депозитарію Національного банку України;  
 • депозитарію - АТ "Національний депозитарій України".
Найвищим та безумовним пріоритетом державного банку як зберігача цінних паперів є надійне зберігання та облік Ваших фінансових активів.

Переваги:

 • Помірковані тарифи, розраховані на залучення клієнтів;   
 • Особливі умови для професійних учасників ринку цінних паперів;  
 • Швидке, якісне та своєчасне виконання розпоряджень клієнтів відносно операцій з цінними паперами; 
 • Спеціальні схеми розрахунків та перереєстрації прав власності за цінними паперами;
 • Мінімальні розрахункові ризики за операціями  з ціннимипаперами; 
 • Кваліфікований персонал, який має досвід співпраці, як з резидентами, так і з нерезидентами; 
 • Індивідуальний підхід до кожного клієнта. 

До уваги емітентів!

В зв’язку з введенням в дію Закону України «Про акціонерні товариства» всі акції, які випущені у документарній формі, обов’язково повинні бути переведені у бездокументарну (електронну) форму. Дану операцію необхідно провести в скорочені строки. Зберігач АТ «Ощадбанк» надає вичерпні депозитарні та консультаційні послуги емітентам у процесі дематеріалізації акцій  Зберігач за домовленістю з клієнтом може надавати послуги в будь-якому регіоні України.

Контактні особи, телефони, e-mail

м. Київ:  
 • Мельник Сергій Федорович, начальник відділу депозитарної діяльності, e-mail -  melniksf@oschadbank.ua,  044-249-31-65;
 • Попов Володимир Сергійович, заст. начальника відділу депозитарної діяльності, e-mail - popovvs@oschadbank.ua, 044-426-43-86;
 • Бутько Віталіна Вадимівна, головний економіст відділу депозитарної діяльності, e-mail - butkovv@oschadbank.ua,  044-426-86-33, 044-426-43-86
 • Музика Світлана Володимирівна, головний економіст відділу депозитарної діяльності, e-mail - muzykasv@oschadbank.ua,  044-426-86-33,  044-426-43-86
 • Шпунтенко Олена Віталіївна, головний економіст відділу депозитарної діяльності, e-mail - shpuntenkoov@oschadbank.ua,  044-426-86-33, 044-426-43-86

Юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, буд. 12Г. 
Фактична адреса: 04205, м.Київ, пр.Оболонський, буд. 15.


Типові форми документів

Анкета керуючого рахунком у цінних паперах юридичної особи
Анкета рахунку у цінних паперах юридичної особи
Анкета розпорядника рахунку у цінних паперах
Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах
Довіреність на здійснення операцій
Картка зі зразками підписів та відбитком печатки юридичних осіб
Заява про відкриття рахунку у ЦП
Перелік документів для відкриття рахунку юридичній особі-резиденту
Договір про відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах для юридичних осіб які планують стати кредитором АТ «Ощадбанк»
Додатковий договір до договору про відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах для юридичних осіб які планують стати кредитором АТ «Ощадбанк» та мають рахунок у цінних паперах відкритий в АТ «Ощадбанк»
Опитувальний лист
Опитувальник клієнта юридичної особи нерезидента
Опитувальник клієнта юридичної особи резидента
Тарифи для юридичних осіб нерезидентів
Розпорядження на виконання облікової операції

Типові форми документів для емітентів

Анкета емітента
Перелік документів для ідентифікації емітента
Розпорядження на відкриття рахунків у цінних паперах
Розпорядження на зарахування цінних паперів
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи АТ "Ощадбанк"
Договір про відкриття рахунків у цінних паперах

Тарифи для юридичних осіб

Тарифи для юридичних осіб

Інформація для депонентів

 Заходи щодо забезпечення депозитарною установою АТ «Ощадбанк» доступу до приміщення та доступність фінансових послуг інвалідам та маломобільним групам населення

Змінами до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності (рішення НКЦПФР від 15.03.2016 року №282) встановлено, що ліцензіат зобов'язаний забезпечити доступ до приміщення та доступність послуг, які надаються згідно з ліцензією на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, інвалідам та маломобільним категоріям населення.

Змінами до Ліцензійних умов провадження депозитарної діяльності додатково встановлено обов’язок депозитарної установи задекларувати доступ до приміщення та доступність послуг інвалідам та маломобільним групам населення.

Визначення понять

Інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист (стаття 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»).

Маломобільні групи населення (МГН) - люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До мало-мобільних груп населення тут віднесені інваліди, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, люди з дитячими колясками тощо (розділ 3 ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»).

Заходи щодо забезпечення доступу до приміщення та доступності послуг інвалідам та маломобільним категоріям населення

З метою виконання вищевказаних норм Ліцензійних умов щодо забезпечення доступу до приміщення та доступності послуг інвалідам та маломобільним категоріям населення депозитарною установою АТ «Ощадбанк» вжито наступних заходів:

1. Забезпечується співробітником (співробітниками) АТ «Ощадбанк» допомога провідника до безпосереднього приміщення АТ «Ощадбанк» на прохання інваліда або іншої людини, що відноситься до маломобільної групи населення та звертається за наданням послуг.

2. Забезпечується читання уголос співробітником (співробітниками) АТ «Ощадбанк» документів, що стосуються надання АТ «Ощадбанк» фінансових послуг, для осіб з вадами зору або інших осіб, які звернулись за наданням послуг, але не мають змоги з певних причин самостійно прочитати документ. На документах, що були прочитані уголос співробітником АТ «Ощадбанк» та підписані особою з вадами зору робиться відповідна відмітка про це на документі.

3. Існує можливість проведення ідентифікації та верифікації особи, прийому документів від особи, що звертається за наданням фінансових послуг, або є клієнтом АТ «Ощадбанк» за місцем проживання такої особи або іншим місцем, вказаним такою особою.


Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи публічного акціонерного товариства „Державний ощадний банк України”

Ліцензія Депозитарна діяльність депозитарної установи

Ліцензія Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування

Ліцензія Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів

Тарифи за депозитарні послуги депозитарної установи

Тариф за відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах для обліку прав на облігації внутрішньої державної позики "Військові"