Співпраця з колекторськими компаніями


 1. Інформація про замовника:

  Найменування: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».
  Код ЄДРПОУ: 00032129.
  Місцезнаходження: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, 01001.

 2. Предмет відбору:

  Послуги, що передбачають повернення проблемної заборгованості за незабезпеченими кредитами / несанкціонованими овердрафтами (далі - актив) в результаті здійснення дистанційних комунікацій з позичальниками та іншими пов’язаними з ними особами (далі – Послуги).

 3. Інформація про об’єкт, щодо якого передбачено отримання послуг:

  Вид кредитних продуктів: Кредит на придбання товарів, Кеш кредит, Кредит під поруку, Кредит за картковим рахунком та Несанкціоновані овердрафти (разом – незабезпечені кредити).

 4. Результати проведеного відбору:

  У квітні 2021 року АТ «Ощадбанк» уклав договори з наступними колекторськими компаніями, що надають послуги Soft Collection:
  - ТзДВ «Інтер-Ріск Україна»;
  - ТОВ «Українська колекторська агенція»;
  - ТОВ «Укрборг»;
  - ТОВ «Кредитекспрес Юкрейн ЕЛ.ЕЛ.СИ»;
  - ТОВ «Прімоколект. Центр грошових вимог».


  5. Інформація про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

  5.1.Відомості про колекторські компанії, з якими укладено договір врегулювання заборгованості, та порядок розгляду такими компаніями звернень громадян:
  1)ТзДВ «Інтер-Ріск Україна»
  2)ТОВ «Українська колекторська агенція»
  3)ТОВ «Укрборг»
  4)ТОВ «Кредитекспрес Юкрейн ЕЛ.ЕЛ.СИ»
  5)ТОВ «Прімоколект. Центр грошових вимог»
  5.2. Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), повідомлення Банку та/або колекторської компанії про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник
  Порядок взаємодії

  5.3. Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит
  За рішенням Банку право вимоги за договором про споживчий кредит може бути відступлено новому кредитору.
  Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит здійснюється відповідно до цивільного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування».
  У разі відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору Банк повідомляє про це споживача у спосіб, визначений частиною першою статті 25 цього Закону та передбачений договором про споживчий кредит, та повідомляє про передачу новому кредитору персональних даних споживача, а також надає споживачу інформацію про нового кредитора (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв’язку - номер телефону, адресу, адресу електронної пошти).

  5.4. Умови, за яких Банк, новий кредитор розпочинають діяльність з врегулювання простроченої заборгованості, здійснити відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю
  Банк може розпочати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості починаючи з першого дня виникнення прострочення виконання грошового зобов’язання споживача.
  Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю може бути здійснено починаючи з дев’яностого дня виникнення прострочення виконання грошового зобов’язання споживача.

  5.5. Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості
  Погашення простроченої заборгованості за договором про споживчий кредит здійснюється в порядку визначеному умовами укладеного зі споживачем фінансових послуг договору.
  Способи погашення простроченої заборгованості:
  - термінали самообслуговування;
  - система «Ощад 24/7»;
  - каси АТ «Ощадбанк».
  Реквізити для оплати заборгованості та актуальну суму простроченої заборгованості споживачі фінансових послуг можуть дізнатись у відділеннях АТ «Ощадбанк».

  5.6. Перелік контактних даних кредитодавця, за якими приймаються звернення споживачів фінансових послуг щодо діяльності залученої колекторської компанії
  Відповідальна особа за опрацювання звернень споживачів фінансових послуг щодо діяльності залученої колекторської компанії:

  Рожик Олександр
  адреса офісу: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г
  e-mail: GR.00.KK.DRZS@oschadbank.ua
  тел. (044) 247-37-45

  Заступник відповідальної особи за опрацювання звернень споживачів фінансових послуг щодо діяльності залученої колекторської компанії:
  Юхименко Анатолій
  адреса офісу: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г
  e-mail: GR.00.KK.DRZS@oschadbank.ua
  тел. (044) 247-37-45

  6. Банк, на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості» № 1349-IX від 19.03.2021р., інформує про вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) за посиланням.