Документарні операціїПропонує клієнтам, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, розрахунки за допомогою документарних акредитивів та інкасо, забезпечення банківськими гарантіями та торгівельне фінансування за рахунок коштів закордонних банків.

Для клієнтів, які здійснюють економічну діяльність на території України, пропонуємо розрахунки за допомогою документарних акредитивів та забезпечення банківськими гарантіями.

контакти

За докладною інформацією, будь ласка, звертайтесь до таких співробітників Ощадбанку:

Кузнєцова Маргарита

тел.: +380 (44) 247 84 58

kuznietsovamv@oschadbank.ua

Дацій Оксана

тел.: +380 (44) 247 86 48

DatsiyOV@oschadbank.ua

Клименко Ирена Григорівна

тел.: +380 (44) 247 86 48

KlymenkoIG@oschadbank.ua

або до контакт-центру Ощадбанку за тел.: 0-800-210-800 або 044 363 01 33.

Додатково пропонуємо визначення деяких термінів, що використовуються в документарних операціях  

акредитиви

Документарний акредитив означає будь-яку угоду, відповідно до якої банк (банк-емітент), що діє за заявкою та на підставі інструкцій клієнта (наказодавець акредитиву), повинен здійснити платіж на користь третьої особи (бенефіціара) проти наданого пакета документів, за умови виконання всіх інших умов акредитиву.

Переваги акредитиву:

 • використовується в якості інструменту розрахунків та фінансування під час операцій практично з усіма компаніями України та світу (високий ступінь юридичного захисту обумовлений міжнародними уніфікованими правилами яким підпорядковується акредитив);
 • надає можливість працювати практично з будь-яким незнайомим зарубіжним або українським партнером;
 • максимально знижує ризик неплатежу;
 • використовується в якості інструмента короткострокового фінансування.

Переваги акредитивів для продавця:

 • документарний акредитив є суто банківським зобов’язанням, що забезпечує продавцеві найвищу надійність отримання платежу, ніж інкасо або сплата за фактом поставки/відвантаження товару;
 • акредитив може бути підтвердженим іншим банком (не банком-емітентом) – таким чином, виникає додаткове зобов’язання платежу по акредитиву і від іншого (підтверджуючого) банку, що підвищує надійність акредитиву.

Переваги для покупця:

 • покупець може отримати допомогу та пораду від банка-емітента під час визначення комплекту документів, що мають бути надані за умовами акредитиву. Продавець не отримає оплати, доки не надасть документи, зазначені в акредитиві;
 • покупець може отримати більш тривалий період кредиту в разі використання акредитиву, аніж за умови здійснення прямого платежу продавцеві;
 • покупець може наполягати на відгрузці товару протягом визначеного періоду часу, зазначаючи часові рамки постачань товару за умов дії акредитиву.
 • грунтуючись на українському законодавстві та міжнародних уніфікованих правилах для акредитивів та досвіді співробітництва з українськими та міжнародними першокласними банками в галузі розрахунків, АТ "Ощадбанк" пропонує своїм клієнтам наступні види акредитивів:
 • підтверджений/непідтверджений;
 • покритий акредитив - грошові кошти (покриття), в валюті та сумі акредитиву блокуються на спецрахунку на протязі всього терміну дії акредитиву, термін оформлення покритого акредитиву – 2-5 робочих днів;
 • непокритий акредитив - для його випуску необхідне підписання кредитного договору між Банком та аплікантом та оформлення договорів забезпечення (застава – депозити, нерухомість, товари в обороті тощо), термін оформлення непокритого акредитиву – приблизно 25 робочих днів.

залежно від способу виконання акредитивного зобов’язання банка-емітента:

 • з платежем за пред’явленням документів;
 • з відстроченням/розстрочкою платежу;

залежно від додаткових характеристик акредитивної операції:

 • трансферабельні (перевідні) акредитиви;
 • акредитиви з червоною обмовкою;
 • револьверні акредитиви;
 • резервні акредитиви (по суті, банківська гарантія).

банківська гарантія

Банківська гарантія - зобов’язання банка перед бенефіціаром здійснити платіж на його користь в межах зазначеної суми в разі, якщо контрагент бенефіціара не виконує своїх зобов’язань перед бенефіціаром (або в разі настання чи не настання іншої події) – гарантійного випадку та є засобом забезпечення виконання фінансових або інших зобов’язань за контрактом, так само як і акредитив є власним зобов’язанням банка, наданим контрагенту за рахунок та за дорученням свого клієнта.

Однією із переваг зазначеного інструменту є те, що гарантія може обслуговувати торговельні операції на суми, що в декілька разів перевищують суму гарантії, якщо передбачається часткове відвантаження товару. В цьому випадку гарантія відкривається на суму, що дорівнює сумі одного відвантаження та діє протягом всього терміну дії контракту.

Банківська гарантія не є формою розрахунків, вона є інструментом, що покликаний забезпечити виконання сторонами тих чи інших зобов’язань.

Ґрунтуючись на українському законодавстві, міжнародних правилах для гарантій та досвіді співробітництва з українськими та міжнародними першокласними банками в галузі гарантійних операцій, АТ "Ощадбанк" пропонує своїм клієнтам наступні види гарантій:

 • тендерна або конкурсна гарантія - запобігає випадку, коли підприємство, що надало пропозицію на участь в тендері, відкликає або змінює свою заявку, або не підписує угоду після визнання його переможцем тендеру та інше;
 • гарантія виконання - забезпечує постачання товару (надання послуг, в т.ч. фінансових) відповідно до умов контракту;
 • гарантія повернення авансового платежу - забезпечує повернення авансу за невиконання умов контракту, тобто за несвоєчасного відвантаження (надання послуг), що були передплачені;
 • гарантія платежу - забезпечує зобов’язання із своєчасної оплати поставлених товарів або наданих послуг та, як правило, використовується під час роботи із відстроченням платежів.

АТ "Ощадбанк" пропонує наступні типи гарантій:

 • непокрита гарантія - для випуску необхідно оформлення договорів застави (застава – депозити, нерухомість, товари в обороті, тощо), термін оформлення непокритої гарантії – приблизно 10-25 робочих днів.

АТ "Ощадбанк" пропонує наступні гарантії:

 • пряма гарантія - гарантія банка на користь бенефіціара;
 • контр-гарантія - банк (контр-гарант, наприклад АТ "Ощадбанк") випускає свою контр-гарантію, в якій інструктує інший банк (банк-гарант, наприклад Закордонний банк) випустити власну гарантію на користь бенефіціара, в даному випадку бенефіціар отримує гарантію Закордонного банка.

Використання банківських гарантій різноманітних конструкцій дозволяє звести до мінімуму ризики, пов’язані із контрагентом по договору та мінімізувати витрати на фінансування внутрішньо українських та імпортних/експортних постачань.

Для отримання банківської гарантії клієнт повинен звернутися до відділення АТ "Ощадбанк" в якому він обслуговується або до найближчого відділення АТ "Ощадбанк", отримати консультацію, надати пакет необхідних документів та заявку про надання гарантії.

інкасо

Інкасо - це банківська розрахункова операція, відповідно до якої АТ ОЩАДБАНК за дорученням свого клієнта (експортера) отримує відповідно до інструкцій, наданих йому клієнтом (експортером) кошти від платника (імпортера) або забезпечує передачу своєму клієнту (імпортеру) пакета документів, отриманих на інкасо від експортера через його банк із відповідними інструкціями.

Стандартні міжнародні правила, які визначають ролі і обов’язки банків при проведенні операцій інкасо, були розроблені Міжнародною торговельною палатою, затверджені, опубліковані як "Універсальні правила з інкасо" - "Unіform Rules for Collectіons" і набули чинності з січня 1996 р., публікація МТП №522.

Інкасо може бути документарним і чистим.

Документарне інкасо - це інкасо фінансових документів, які супроводжуються комерційними документами (рахунки, транспортні, страхові документи), а також інкасо тільки комерційних документів.

Чисте інкасо - це інкасо фінансових документів (векселя, чеки і інші документи, які використовуються для одержання платежів), коли вони не супроводжуються комерційними документами.

Переваги для клієнта

Інкасо - це інструмент розрахунків за допомогою якого експортер (продавець) в одній країні може отримати платіж від імпортера (покупця) в іншій країні. У випадку документарного інкасо, якщо серед документів є коносамент, експортер може зберігати контроль над товарами до моменту, поки імпортер або не оплатить їх, або не акцептує тратту. При інкасо у експортера ризик втрати товару дуже низький але є значний ризик відмови імпортера від товару, відповідно і його оплати, тоді експортер має терміново забезпечити продаж товару іншому імпортеру або повернути товар назад до своєї країни.

торгівельне фінансування

Пост-імпортне фінансування є банківською послугою, що надає короткострокову відстрочку платежу для імпортера, зазвичай використовується для торгівельних операцій. За документарним акредитивом, що випущений АТ "Ощадбанк" та оплачується проти наданих документів, оплату здійснює іноземний банк (підтверджуючий/фінансуючий банк) під зобов’язання АТ  "Ощадбанк"  надати відшкодування через певний проміжок часу. Максимальний термін по пост-імпортному фінансуванню, що його пропонує АТ  "Ощадбанк"  - до 1-го року, включно із терміном дії акредитиву.

Вартість пост-імпортного фінансування значно нижча за стандартне кредитування за рахунок кредитних ресурсів звичайного українського комерційного банку.

Цільове фінансування АТ  "Ощадбанк"  під імпортні/експортні контракти. По суті, кредитування за рахунок ресурсів закордонних банків (долар США/євро), мінімальна сума – еквівалент 500 000,00 доларів США, максимальний термін – за домовленістю.

Фінансування оформлюється шляхом реалізації наступних етапів:

 • Укладення імпортного/експортного/внутрішньоукраїнського контракту або попередні переговори щодо придбання імпортного товару/продажу на експорт;
 • Звернення клієнта до АТ "Ощадбанк"  з клопотанням щодо отримання фінансування*;
 • Погодження фінансування із закордонним банком;
 • Після отримання позитивної відповіді від закордонного банку, відбувається надання до АТ "Ощадбанк"  стандартного пакету документів для розгляду кредитної заявки, укладення контракту, здійснення аналізу кредитної заявки з метою отримання позитивного рішення Кредитного комітету Банку;
 • Після отримання позитивного рішення Кредитного комітету Банку – укладення між імпортером/експортером та АТ "Ощадбанк"  кредитного договору та договорів застави;
 • Отримання цільових кредитних ресурсів від закордонного банку на підставі рішення Кредитного комітету АТ "Ощадбанк"  (протягом декількох робочих днів після заявки на отримання ресурсу);
 • Погашення імпортером/експортером кредиту перед АТ "Ощадбанк"  в термін, що зазначений в кредитному договорі, та подальше погашення АТ "Ощадбанк"  кредиту перед закордонним банком.

Вартість визначається, виходячи із терміну дії фінансового інструменту. Однак, зазвичай, вартість фінансування значно нижча за стандартне кредитування за рахунок кредитних ресурсів звичайного українського комерційного банку.

* Оформлення кредитної лінії здійснюється під заставу забезпечення (депозити, нерухомість, основні засоби, товари в обороті тощо).

основні терміни

Авізування (Advising) - офіційне повідомлення банку про відкриття акредитиву або зміни до нього, відправлене бенефіціару.

Авізуючий банк (Advising Bank) -банк, який на прохання банку-емітента або іншого банку авізує акредитив та будь-які зміни до нього бенефіціару.

Акредитив (Letter of Credit, L/C, Documentary Credit, Credit) - форма розрахунків, при яких банк-емітент за дорученням клієнта (наказодавця) бере на себе зобов'язання здійснити платіж одержувачу грошових коштів (бенефіціару) проти належного представлення документів, відповідних умовам акредитиву.

Акцепт (Acceptance) - згода на оплату або гарантування оплати платіжних документів.

Акцептуючий банк (Accepting Bank) - банк, який зробив акцепт на переказному векселі і прийме його до оплати після визначеної дати.

Аплікант (Наказодавець, Applicant, Credit Applicant, Buyer, Drawee) - особа, яка доручає відкрити акредитив і визначає його умови (наказодавець акредитиву, платник, імпортер, трасат (якщо потрібне використання перевідного векселя за умовами акредитиву).

Банк-емітент (Issuing Bank) - банк, який за дорученням апліканта (наказодавця) або за дорученням іншого банку або від власного імені відкриває акредитив на користь бенефіціара.

Банк бенефіціара (Beneficiary’s bank) - банк, який обслуговує бенефіціара по акредитивній формі розрахунків.

Банківський день - робочий день банку в тому місці, де повинна виконуватися дія, передбачена UСР 600 або іншими правилами, яким підпорядковується акредитив.

Безвідзивний акредитив (Irrevocable L/c) - акредитив, який не може бути змінений або анулюваний банком-емітентом без згоди бенефіціара, на користь якого він був відкритий, і підтверджуючого банку (якщо він є).

Бенефіціар (Beneficiary, Exporter, Seller) - особа, на користь якої виставлений акредитив (експортер, продавець, виконавець робіт або послуг).

Вантажовідправник (Consignor, Shipper) - особа, яка відправляє товари, зазвичай, але не завжди є бенефіціаром (консигнант).

Вантажоодержувач (Consignee) - особа, якій поставляються товари. Еквівалентні поняття: консигнатор, адресат.

Імпортний акредитив (Import Documentary Credit) - акредитив, який відкривається уповноваженим банком-емітентом за дорученням наказодавця акредитиву на користь бенефіціара, розташованого за територією України або на території України за умови відкриття трансферабельного акредитиву.

Індосамент (Endorsement) - передавальний напис, зроблений, як правило, на звороті переказного векселя, чека або іншого документа, який вказує на особу, якому передаються всі права по цьому документу.

Виконання акредитиву шляхом акцепту (by acceptance) - експортер виписує тратту на банк-емітент або на банк, підтверджуючий платіж, або на покупця. При наданні документів відбувається не платіж, а акцепт тратти. Платіж здійснюється в певний термін. Акредитив з траттою дозволяє імпортерові до настання терміну платежу реалізувати товар і за рахунок виручки сплатити акцепт.

Виконання акредитиву шляхом негоціації (by negotiation) - банк-емітент надає повноваження бенефіціару видати вексель на нього або на наказодавця акредитиву. Під негоціацією розуміється виплата коштів банком, уповноваженим на негоціацію, проти надання бенефіціаром тратт і документів. Акредитиви з негоціацією можуть оплачуватися як негайно, так і при настанні терміну платежу. Акредитиви можуть бути з вільною або обмеженою негоціацією. Якщо акредитив з вільною негоціацією, то будь-який банк може негоціювати документи.

Виконання акредитиву шляхом платежу після пред'явлення (by payment) - розрахунки з бенефіціаром здійснюються безпосередньо після надання відповідних документів у виконуючий банк, якщо виконані всі умови акредитиву.

Виконання акредитиву шляхом платежу з відстроченням (by def payment) - передбачають отримання платежу бенефіціаром не при наданні документів, а в пізніший термін, який передбачений умовами акредитиву. Виконання акредитиву шляхом платежу з відстроченням, як і шляхом акцепту, дозволяє імпортерові вступати у володіння документами значно раніше, ніж буде здійснений платіж.

Виконуючий банк (Available Bank) - банк, в якому акредитив передбачає виконання.

Належне надання (Complying presentation) – надання документів у повній відповідності до умов акредитиву (відповідно до UСР-600 або до інших міжнародних документів, затвердженим МТП, а також міжнародною стандартною банківською практикою).

Негоціація (Negotiation) - купівля і врахування переказних векселів (тратт) і документів, передбачених умовами акредитиву, негоціюючим банком.

Негоціюючий банк (Negotiating Bank) - банк, якому банк-емітент надав повноваження купити і врахувати переказні векселі (тратти) і документи, передбачені умовами акредитиву.

Непокритий акредитив - акредитив, не забезпечений власними грошовими коштами наказодавця акредитиву.

Переказний вексель (Тратта, Bill of Exchange, Draft) - безумовний письмовий наказ однієї особи (трасанта) іншій особі (трасатові), підписаний першою особою,який вимагає від другої особи сплатити по пред'явленню або по настанню певної дати в майбутньому визначеної суми коштів трасантові або його наказу, або пред'явникові так, як зазначено у векселі (тратті).

Підтверджуючий банк (Confirming Bank) - банк, який додає своє власне платіжне зобов'язання до зобов'язання банку-емітента платити/акцептувати/негоціювати проти належного надання документів по акредитиву.

Підтверджений акредитив (Confirmed L/С) - акредитив, оплата по якому гарантована, окрім банку-емітента, іншим (підтверджуючим) банком.

Покритий акредитив - акредитив, забезпечений власними грошовими коштами наказодавця акредитиву.

Наказодавець (Applicant, Credit Applicant, Buyer, Drawee) - особа, яка доручає відкрити акредитив і визначає його умови (наказодавець акредитиву, платник, імпортер, трасат (якщо потрібне використання переказного векселя за умовами акредитиву).

Рамбурсуючий банк (Reimbursing Bank) - банк, якому банк-емітент дав повноваження забезпечити відшкодування по акредитиву підтверджуючому (виконуючому) банку або іншому банку згідно наданих інструкцій.

Рамбурсне зобов'язання (Reimbursement’s liability) - самостійне безвідкличне зобов'язання рамбурсуючого банку, надане ним на підставі повноважень або на прохання банку-емітента виконуючому (підтверджуючому) банку, зазначеному в рамбурсних повноваженнях, оплатити рамбурсну вимогу, виставлену виконуючим (підтверджуючим) банком за умови її відповідності положенням рамбурсного зобов'язання або акцептувати та оплатити переказний вексель (тратту), виставлений на рамбурсуючий банк.

Рамбурсне повноваження (Reimbursement’s authorities) - інструкції і повноваження, відокремлені від акредитиву, які надані банком-емітентом рамбурсуючому банку здійснити відшкодування за акредитивом банку, який надав рамбурсну вимогу, або на вимогу банку-емітента акцептувати і оплатити переказний вексель (тратту), виставлену на рамбурсуючий банк.

Резервний акредитив (Stand-by L/c) - це безвідкличне зобов'язання банку-емітента, надане на користь Бенефіціара за дорученням Наказодавця акредитиву, здійснити оплату за Наказодавця в разі отримання вимоги на оплату разом з документами, передбаченими умовами акредитиву, підтверджуючими невиконання зобов'язань Наказодавцем.

Транспортні документи (Transport Documents, Documents of Movement) - документи, підтверджуючі відвантаження/відправку товару. У документарних операціях широко використовуються наступні транспортні документи: коносамент, авіаційна, дорожня і залізнична накладна, поштова квитанція.

Трансферабельний (переказний) акредитив (Transferable L/c) - акредитив, що передбачає можливість його використання повністю або частково одним або декількома бенефіціарами. Трансферабельний акредитив використовується у тому випадку, коли перший бенефіціар є посередником і бажає передати частину або всі свої права і зобов'язання реальному постачальникові (другому бенефіціару). Перший експортер доручає своєму банку авізувати другого експортера (постачальника) про суму, що підлягає переведенню і про умови акредитиву.

Трасант (Drawer) - особа, що виставила переказний вексель (тратту), векселедавець. Трасат (Drawee) - особа, на яку виставлений переказний вексель (тратта).

Тратта - безумовний письмовий наказ однієї особи (трасанта) іншій особі (трасатові), підписаний першою особою і що вимагає від другої особи сплатити по пред'явленню або по настанню певної дати в майбутньому вказаної суми грошей трасантові або його наказу, або пред'явникові так, як вказано у векселі (тратті).

Цедент (Assignor) - стосовно акредитивів — це бенефіціар, який інструктує авізуючий банк про переведення частини коштів переказного акредитиву третій особі.

Цесіонарій (Assignee) - третя особа (стосовно акредитивів, окрім наказодавця і бенефіціара), на користь якої можуть бути переказані кошти перевідного акредитиву.

Цесія - стосовно акредитивів – переуступка виручки.

Експортний акредитив (Export Documentary Credit) - акредитив, який відкривається іноземним банком-емітентом на користь бенефіціара, розташованого на території України.

Інформація про фінансову послугу (гарантії)

Інформація про фінансову послугу (акредитиви)