Овердрафт

АТ «Ощадбанк» пропонує оперативне короткострокове фінансування клієнтів — юридичних та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності з метою забезпечення безперервності їх діяльності.

Овердрафт - короткостроковий кредит, що надається платоспроможним клієнтам для оплати платіжних документів понад залишок коштів на їх поточних рахунках.


Умови кредиту:


  • строк надання овердрафту — до 2 років з з безперервним строком користування – до 30 днів;
  • валюта овердрафту — гривня;
  • ліміт овердрафту встановлюється залежно від фінансового стану клієнта, але має становити не більше 50 % надходжень на його поточний рахунок в АТ «Ощадбанк» за останні 3 місяці, та щомісячно переглядається залежно від грошових надходжень на поточний рахунок клієнта;
  • для нових клієнтів АТ «Ощадбанк» до розрахунку ліміту овердрафту можуть прийматися надходження грошових коштів на рахунки в інших банках із обов’язковим переведенням таких надходжень до АТ «Ощадбанк»;
  • процентні ставки встановлюються індивідуально в залежності від строку кредитування та обсягу співпраці з клієнтом за іншими продуктами/послугами.
  • погашення заборгованості клієнта за овердрафтом здійснюється автоматично при надходженні коштів на його поточний рахунок;
  • забезпечення овердрафту — нерухоме майно, рухоме майно та/або майнові права на грошові кошти по контрактах, розрахунки за якими здійснюються через поточний рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк»;
  • обов’язкове страхування майна — залежно від виду наданого забезпечення в акредитованій АТ «Ощадбанк» страховій компанії.

Заповнити он-лайн заявку