Реалізація інвестиційних проектів

Згідно з вимогами АТ «Ощадбанк» інвестиційним кредитний проект може вважатися, якщо його параметри одночасно відповідають наступним критеріям:


цільовим призначенням кредитних коштів є:

  • фінансування придбання основних засобів (будівництво нових об’єктів нерухомості, реконструкція);
  • капітальний ремонт існуючих об’єктів, модернізація виробництва;
  • рефінансування (погашення) кредитної заборгованості в інших банках, якщо первинне цільове призначення кредитних коштів відповідає зазначеним вище підпунктам;
 • виконання зобов’язань за кредитним договором є неможливим за рахунок операційної діяльності, а тому передбачає участь грошових коштів, отриманих від реалізації інвестиційного проекту.

клієнт, який має намір отримати кредит на реалізацію інвестиційного проекту, має відповідати таким вимогам:

 • мати бездоганну ділову репутацію;
 • не реалізовувати основну частину продукції на бартерній основі;
 • не включати в себе фінансування на венчурній основі науково-дослідних робіт;
 • надати в заставу предмет інвестиції та додаткове забезпечення (перевага надається ліквідним земельним ділянкам та нерухомості);
 • виконати власний внесок у розмірі не менше 30% вартості інвестиційного проекту з підтвердженням джерел таких коштів або без підтвердження, якщо власний внесок повністю виконано на етапі розгляду АТ «Ощадбанк» пакета документів;
 • мати досвід реалізації подібних інвестиційних проектів або залучити до реалізації сторонніх осіб, що мають підтвердження досвіду в реалізації подібних проектів;
 • мати достатній грошовий потік для обслуговування кредитного боргу (відсотки по кредиту) до моменту початку експлуатації об’єкта інвестицій;
 • мати вичерпний перелік дозвільної документації.

Заповнити он-лайн заявку