договiр, тарифи, iнше

Співпраця з платіжними системами

Загальна інформація для споживачів фінансових послуг (споживче кредитування)

Кредитні ліміти на платіжні картки від Ощадбанку:
Розгорнути Згорнути

Моя кредитка на умовах тарифного пакету «Мій комфорт»

 • Строк кредиту від 36 до 60 місяців
 • Максимальна процентна ставка - 38%
 • Сума кредиту від 1 500 до 250 000 гривень

Карта MORE на умовах тарифного пакету «More»

 • Строк кредиту від 36 до 60 місяців
 • Максимальна процентна ставка - 55%
 • Сума кредиту від 5 000 до 50 000 гривень

Кредит-розстрочка (сервіс «Плати частинами»)

 • Строк кредиту від 3 до 24 місяців
 • Процентна ставка від 38% до 55%
 • Сума кредиту від 1 500 до 100 000 гривень

Кредит під заставу депозиту (Економна картка)

 • Строк кредиту від 1 до 12 місяців
 • Процентна ставка – ставка по депозиту в гривні + 5% (для кредитів під заставу депозитів в іноземній валюті 20%)
 • Сума кредиту - до 90% від суми депозиту
  (від 5 000 до 20 000 000 гривень)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ клієнтам – фізичним особам при користуванні банківськими послугами, що надаються фізичним особам за поточними рахунками з використанням електронних платіжних засобів

 • У клієнта є можливість достроково повернути кредит без застосування штрафних санкцій
 • Клієнт має право відмовитись від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені договором)
 • Договір про споживчий кредит може бути розірваний на вимогу або за ініціативою однієї із Сторін в порядку визначеному договором про споживчий кредит та/або законодавством. Клієнт має право ініціювати розірвання договору про споживчий кредит, в порядку, передбаченому договором, шляхом подання до Банку відповідної заяви
 • Зміни до договору про споживчий кредит оформляються, шляхом публікації договору про споживчий кредит зі змінами на вебсайті Банку та/або розміщення оголошень про такі зміни у всіх підрозділах клієнтського обслуговування фізичних осіб в Банку, з дотриманням строку, визначеного договором про споживчий кредит, необхідного для ознайомлення клієнтів з такими змінами
 • У разі невиконання клієнтом обов'язків за договором Банк, відповідно до умов укладеного договору та діючого законодавства, має право вимагати відшкодування завданих збитків у вигляді неустойки (штраф, пеня)
 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено умовами договору про споживчий кредит або законом
 • У клієнта є можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації
 • Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання послуги з надання кредиту (крім надання пакета банківських послуг)